Text

lol在哪里可以压比赛

Ett starkt MDH - den samproducerande h?gskolan

G?r en sen anm?lan

H?r hittar du utbildningar som du fortfarande kan anm?la dig till. Men v?nta inte f?r l?nge - det ?r f?rst till kvarn som g?ller!

Hitta utbildning
  • Datum 2020-07-18
  • Artikeltyp Reportage

Rekordminskning av energianv?ndning

Coronapandemin p?verkar samh?llet p? m?nga olika s?tt, bland annat hur mycket energi vi anv?nder. "En s?dan h?r minskning under ett ?r har vi inte sett de senaste 70 ?ren", s?ger Eva Thorin, professor i energiteknik.

om Rekordminskning av energianv?ndning
  • Datum 2020-07-18
  • Artikeltyp Aktuellt

Rekordm?nga antagna till h?stens utbildningar

Av 34 286 s?kande har 15 720 antagits till MDH. Det ?r en ?kning med n?stan 26 procent j?mf?rt med f?reg?ende ?r.

om Rekordm?nga antagna till h?stens utbildningar
  • Datum 2020-07-18
  • Artikeltyp Aktuellt

Information med anledning av coronaviruset

Undervisning och examination sker som blandad undervisningsform, det vill s?ga delvis p? campus, delvis p? distans, under h?stterminen. H?gskolan ?r st?ngd f?r allm?nheten men h?ller ?ppet f?r studenter. Syftet ?r att v?rna om medm?nniskor och minska risken f?r att coronaviruset sprids i samh?llet. Sidan uppdateras l?pande.

om Information med anledning av coronaviruset
  • Datum 2020-07-18
  • Artikeltyp Aktuellt

S? h?r skapar du ett framtidsscenario f?r ditt f?retag

Vi beh?ver alla k?nna hopp om att det kommer n?gonting b?ttre efter corona, och med n?gon typ av scenarioarbete har vi ett verktyg f?r att ?stadkomma det, s?ger Magnus Hoppe som forskar inom omv?rldsanalys, innovation och entrepren?rskap.

om S? h?r skapar du ett framtidsscenario f?r ditt f?retag
  • Datum 2020-07-18
  • Artikeltyp Aktuellt

Sommarens roligaste boktips

Magnus Jansson ?r universitetslektor i litteraturvetenskap p? MDH och h?ller litteraturkursen ”Det roliga humor och litteratur” p? h?gskolan. H?r ger han dig sina b?sta boktips inom humor och funderar samtidigt ?ver vad humor egentligen ?r.

om Sommarens roligaste boktips

lol在哪里可以压比赛